Риболовля на Прикарпатті

15743 Переглядів

Опис

Риболовля на Прикарпатті-1627241174Переважна бiльшiсть рiчок Карпат починаються у високогiр'ї. На висотi бiльше пiвтори тисячi метрiв iз гiрського джерела витiкає Днiстер — перша за величиною рiчкового басейну рiка Прикарпаття. Майже всi притоки Днiстра також формуються на пiвнiчних схилах Карпатських гiр — Бистрицi Солотвинська i Надвiрнянська, Луква, Сивка, Свiча, Сукiль, Мiзунька, Лiмниця, Чечва. Прут — другий рiчковий басейн Iвано-Франкiвщини. Витоки Пруту розташованi на схилах Чорногiрського хребта на висотi 1750 м над рiвнем моря. Його найбiльшi притоки — Чорний та Бiлий Черемошi, Рибниця, Пiстинька. Черемошi охоплюють Гуцульськi Карпати i є типово гiрськими рiками з дуже великим нахилом i швидкою течiєю — понад пiвтора метра в секунду! Цi рiки, якi мають високi скелястi береги, кам'янисте дно й мiлкi перекати визнанi гiдрологiчними заказниками мiсцевого значення. Адже саме тут, на дiлянках з бурхливою течiєю, нереститься форель, водиться релiктовий вид риб — дунайський лосось. Третя за величиною рiка областi — Лiмниця. Вона стiкає зi схилiв гори Буштул, бере початок на висотi 1150 м. За довжиною — 122 кiлометри, — це найбiльша з карпатських приток Днiстра. Ця рiка є домiвкою багатьох видiв цiнних риб, зокрема — марени й струмкової форелi. Басейн Лiмницi є водною рекреацiйною зоною, яка майже не зазнала антропогенного впливу. Вона визнана однiєю з найбiльш чистих рiчок Європи. На територiї Рожнятiвського, Калуського та Галицького районiв створений ландшафтний заказник «Рiчка Лiмниця». Всеукраїнськi правила рибальства забороняють рибалити у верхiв'ях карпатських рiчок — на так званих високогiрних дiлянках. В цих мiсцях живе, нереститься i виростає рiдкiсна риба, яка пiдлягає охоронi, та нiде бiльше в Українi не зустрiчається — королiвська (струмкова) форель, європейський таймень (вiн же дунайський лосось), харiус. «Цю рибу зрiдка можна побачити i на середнiй дiлянцi рiк, яка вiдкрита для риболовлi, — повiдомив головний державний рибiнспектор Iвано-Франкiвської областi Руслан Коцаба. — Однак, слiд пам'ятати: пiймаєш цих красенiв — вiдпусти!» У карпатських рiчках живе i нереститься ще одна червонокнижна риба — стерлядь. З нею рибалки можуть також лише фотографуватися. Рибу треба обережно зняти з гачка i випустити в рiку, каже Руслан Коцаба. За умови такої риболовлi (її, мiж iншим, практикують в усiх країнах Європи), коли улов не пускають на юшку, а повертають у водойму, рибалити дозволяється навiть у високогiр'ї. У всiх рiчках Прикарпаття зустрiчаються вiдомi i доволi розповсюдженi види риб — головень, щупак, карась, короп, лин, лящ, сом, марена, окунь, плiтка, жерех, в'юн, сазан, рибець, бистрянка. Туристам, якi мають намiр закинути вудочку в тутешнi рiки, слiд взяти до уваги, що мiсцевi мешканцi по-своєму називають рибу, вiдповiдно до її повадок та зовнiшнього вигляду. Дунайський лосось — головач; форель — пiстрявка, струг; головень — клин; стерлядь — чичуга; харiус — пир; жерех — фат. Найбагатша рибою рiка — Днiстер. Прикарпаттям проходить понад 200 кiлометрiв його русла, яке на початку має всi ознаки гiрського, а потiм розливається передгiр'ям i перетворюється на низинне. Днiстер багатий рибою i високогiрних, i рiвнинних рiк. Придатнi для риболовлi водосховища, озера та ставки Iвано-Франкiвщини. Водосховище на рiцi Чечва, притоцi Лiмницi, — так зване «режимне», бо вiдноситься до об'єкту стратегiчного значення, як резерв чистої води. Тому риболовля на ньому заборонена. А ось найбiльше в областi Бурштинське водосховище (1260 га), що поблизу електростанцiї, вiдкрите для рибалок. Ловити рибу — за невелику платню — дозволено на водовiдвiдному каналi. Вода тут постiйно тепла, i риби не бракує: короп, лящ, сом канальний, срiбний карась, амазонський буфало, верхiвка, судак та окунь. В самому озерi розводять товстолоба. В областi є понад 600 ставкiв. Частина — рибгоспнi, «спортивнi». В них водиться переважно карась, iнша дрiбнота. Колишнi колгоспнi озера тепер — приватнi. Тут рибалкам пропонують вгодованих коропiв, карасiв, плотву та окунця. Доба риболовлi на них коштує вiд 3 до 10 гривень, залежно вiд кiлькостi риби у водоймi та умов вилову. А от у високогiрних озерах, таких як Несамовите, Марiчейка, риби нема взагалi — надто скрутнi умови для її життя.

Риболовля на Прикарпатті Карта

Коментарі